Aniara

Kretsande kring Aniara, Exhibition text
Group exhibition, KRETS 2016

 

Kretsande kring Aniara är titeln på en utställning som för första gången samlar konstnärsgruppen KRETS, för tillfället bestående av Nanna de Wilde, Maria Luostarinen, Sara Hedberg, Aura Hakuri, och Linda Granfors, Per Henrik Eriksson, Håkan Bull och Magnus Berg.

De deltagande konstnärerna arbetar i olika tekniker och inriktningar. Då de möts under namnet KRETS förenas de dock i ett gemensamt intresse att utforska akvarell som material och medium i en samtida kontext. I Kretsande kring Aniara blir måleriet utgångpunkt och element i en vidare dialog med objekt, teckning och installation. 

Utställningens titel syftar på nobelpristagaren Harry Martinssons episka diktsvit Aniara från 1956, vilken de utställande konstärerna fritt utgår från. Martinssons alltjämt aktuella rymdepos, som sägs ha tillkommit i ett transliknande tillstånd mellan dröm och vaka, har inspirerat många konstnärer genom åren. 

Det tidigaste exemplet är operan Aniara (1959) med scenografi av Sven X:et Erixson. På stadsteaterns soppteater visas Helge Skogs (1993) monolog Aniara.2, nu med Albin Flinkas som Mimaroben. En samtida bildtolkning av Aniara är Knut Larssons seriealbum (2015) där han tolkar spökskeppet Aniaras drift från en av människor av kärnvapen och miljöförstöring sargad jord. År 2014 visade Marja-Leena Sillanpää och Petra Axelssons Ganska nära en kolsvart sol på Verkstad Konsthall, med inspiration från Aniara.

När gruppen visar sin tolkning av Aniara på Galleri Kretsen, och som av en tilllfällighet just valt namnet KRETS på sitt nyligen bildade sällskap, befinner vi oss dessutom på Orionkullen som förflyttar oss upp mot oändligheten och visar oss riktningen mot rymden och Aniara:

Från den symboliska planeten Doris avgår en goldonder vidnamn Aniara med åttatusen människor ombord. De flesta är flyktingar som önskar komma bort från den strålskadningsförgiftade jorden för att söka sig en framtid på någon av de kalla tundrorna på Mars. Men något oåterkalleligt inträffar. De väldiga goldondern möter en svärm Leonider och blir ohjälpligt roderskadad och råkar ur kurs och glider vidare på en oändlig rymdfärd i riktning mot Lyrans stjärnbild. Det är under denna färd mot döden som berättelsen utspelar sig.