Drömsystrar

Drömsystrar, Text compiled by Frida Yngström
Now you see me, now you don't, 2016

 

DRÖMSYSTRAR

Pågående process arkiv

Pågående process arkiv är Drömsystrars pågående process av att samla drömanteckningar, referensobjekt och material av alla slag. Innehållet I arkivet är både en gemensam minnes bank, för att komma ihåg upplevelser I drömverkligheten. Samt en slags souvenirsamling med hittegods och souvenirer ifrån drömmarna och den gemensamma drömprocessen.

När jag blev inbjuden till utställningen I Nora bryggeri, bjöd jag i min tur in mina systrar i Drömsystrar-samarbetet. Vi jobbar med en gemensam drömarbetsprocess sedan 2015 och sammanstrålar när vi kan för gemensamma utforskanden. Mitt intresse för drömmar har med den kollektiva processen att göra och hur vi tillsammans kan skapa motstånd och systerskap. Därför kändes det självklart att ta med mina Drömsystrar till utställningen i Nora Bryggeriet.

Den här världen skall falla

När vi samarbetar krävs inte att vi blir en kropp, en röst utan inom det gemensamma ryms det spretiga och olika sätt att se. Därför följer fem röster om en process, ett verk.

Drömsystrar består förutom mig, Frida Yngström, av:

Maria Luostarinen som i sitt konstnärliga arbete utforskar berättelser om platser och objekt från den materiella världen, likväl som dolda platser bortom vår syn, så som det undermedvetna, drömmar, arketyper och mysticism. Hon är utbildad vid Konstfack/MFA och syns bland annat under 2017 även med den turnerande utställningen Kännbart.

"I mitt konstnärliga arbete har jag sedan länge gestaltat drömmar och hypnagoga upplevelser. I det kollektiva Drömsysterarbetet går vi djupare in i ett parallellt medvetande där drömlandskapet kan provoceras fram genom inkubation. Konstnärliga hinder och knutar kan lösas upp, och jag har fått tillgång till ett flöde av bilder och objekt som visualiserats, såsom drömmar om dolda meddelanden under trädens bark, svansfästen från den tiden vi hade svans, aphänder, fågelvingar och skikt av damm. Jag har initierats att se drömmen som en egen verklighet och ser drömvärlden som en gemensam reservoar, där slump och synkronicitet oförklarligt får oss att hämta upp likartade former, arketyper och symboler."

Marie Obbel Bondeson är konstaktivist i allmänhet med ett intresse för förhållandet mellan språk och verklighet i synnerhet. 

Ett djupare intresse för fenomenet Medvetande väcktes på allvar då MOB genom en hjärnskakning fick sinneskoordinationen störd under en längre tid.

Hennes frågeställningar kretsar kring intresset för naturen som subjekt, för allt levande som medvetande.

"Den intima kontakten med det mänskliga och det mer-än-mänskliga, som drömarbetet för med sig, känns för mig viktigt. En ny dimension av den kontakten uppstår i mötet oss emellan. I gruppdynamiken uppstår en varm kraftfull kreativ kvalitet som stimulerar min egen process som konstnär. Känslan av ett gemensamt förvaltande av en annan verklighet är spännande."

Nathalie Wuerth är en ljud och performance-konstnär som till stor del utgår från rösten som ett konstnärligt material och medium. Rösten används både för att utforska och mäta fysiska rum och det somatiska, det som finns inhyst i kroppen, internaliserats. Arbetet utvecklas utifrån feministiska frågeställningar och metoder och ofta i samarbete med andra.

"I det kollektiva drömarbetet ser jag möjligheten att återbesöka en dröm i vaket tillstånd. Jag är intresserad av hur drömmarna kopplas till kroppen och det somatiska; hur olika delar av kroppen lokaliseras och kopplas till drömmen som ett sätt att förankra den. Jag dras till det cinematografiska i att återbesöka en dröm och att se drömmar få nytt ljus och veckla ut sig i ett kollektivt narrativ."

Åsa Riestola är utbildad arkitekt med socialt intresse, en mångsysslare som alltid söker intressanta möten med människor i hennes väg. Hennes konst tar ofta formen av textila textbaserade uttryck.

Frida Yngström

"Det gemensamma drömarbetet är ett sätt att följa med i varandras konstnärliga processer. Genom de hypnagoga tillståndet, samtalen, att följa varandras sinnesintryck i drömarbetsprocessen blir processen mera nyanserad. Än i andra konstnärliga samarbeten som ibland är mer inriktade på produktionen och yttre frågor om estetiska uttryck i utställningsrummet snarare än själva den kreativa processen. I det förhållningssättet vi utgått ifrån, som springer ur Carl Jungs ideér om det kollektiva omedvetna, finns ett stort värde i att dela sina drömmar. Genom det delar vi den inre verkligheten. Däri ligger en stark utopisk kraft. Drömarbetet blir ett verktyg för förändring. För motstånd mot objektifieringen av kroppen, jaget och varandra."