Drömsafari

At Marsyas, Poetic walk/reading
Drömsafari, Artist residency and group exhibition 2016

 

At Marsyas 
Av Maria Luostarinen


En poetisk visning/läsning i anslutning till verket Barkmessages, en installation i intill Marsyas Tempel. Verket utgår ifrån en dröm om meddelanden under trädens bark.


Blunda och låt en vän läsa texten och leda dig till ett tänkt tempel,
Ta några steg från vägen och välj en skogsplats

 

Tänk dig att du närmar dig en helig plats i skogen
Du håller ett diamantformat objekt i din hand, 
och du vet inte varför

Du blir bländad av ett vitaktigt ljus
och står på en plats som vill bli drömd

Du tycker dig kunna se drömmar, 
digitalt ser det ut som andra bilder

Keep your head down

Du vänder dig långsamt till vänster och känner svansfästet,
du blir sömnig     och ser en väg som leder dig mot ett tempel med fyra pelare

På dörren står

AT MARSYAS

Inne i templet finns en trappa som leder dig upp,  
du sätter dig ner och lyssnar på templets berättelse
om fågelvingar och ormar
När du för händerna över det tunga trädbordet hör du olika trumljud

Långsamt förvandlas templet till ett rum i skogen

På träden rinner koda, genomskinlig som glas
och du försöker tyda meddelanden under barken

som ser ut som upp och nedvända V:n

Du blir betraktad av träden, som säger att det här kommer att ta tid
Under en gran finns ett trädrum, du kryper in under grenarna
djupare in i en riktning som inte längre finns
och rullar försiktigt ihop dig, du håller svansen nära kroppen
och känner marken, din svans har nu förvandlats till randig mineral

En båge av vingar rör sig nu, armar och betar är nära varandra,
du hör mossans steg och förfäders andetag